loader-logo

Студентски лизензи за Lumion

Напълно безплатни, без ограничения!

Вие студент ли сте?

Индивидуалните студентски лицензи се предлагат безплатно.
Лицензите са с продължителност 1 година и са винаги най-актуалната версия на Lumion
За да генерираме лиценз ни е нужно: снимка на първата и страницата с заверения за тази година семестър, телефон за връзка и имейл. Толкова е лесно и бързо.
Поискай студентски лиценз